Tủy răng là "thần kinh trung ương" của răng, là "trái tim" của răng nằm sâu bên trong. Dù được bảo vệ rất kỹ bởi lớp ngà răng và men răng cứng chắc nh...