Sâu răng là bệnh xảy ra trên răng làm phá hủy men răng - ngà răng và tủy răng khi gặp phải các phản ứng phá vỡ khoáng hóa trên răng. Và 3 yếu tố tạo n...

Ở mỗi giai đoạn, bệnh sâu răng sẽ có những biểu hiện khác nhau, đánh dấu sự tiến triển của bệnh. Đó là những triệu chứng bệnh sâu răng mà nếu biết rõ,...