Hướng điều trị bệnh sâu răng chỉ có một và chủ yếu nhằm đạt được mục đích loại bỏ phần răng đã bị sâu để cắt đứt bệnh lý và tìm cách phục hồi lại hình...